mobile: +48 663 018 006   

Konserwacja boisk

Boiska trawiaste

Aby spełniały swoją rolę wymagają okresowej pielęgnacji. Po długotrwałym lub intensywnym użytkowaniu źdźbła trawy przestają mieć pozycję pionową. Zadeptany, "leżący" włos trawy nie ma odpowiednio wysokiej wytrzymałości na ścieranie, wskutek czego trwałość nawierzchni ulega zdecydowanemu skróceniu. Aby przedłużyć jej żywotność konieczne jest odświeżanie nawierzchni boiska - przynajmniej raz w roku (np. przed początkiem sezonu). Konserwacja boisk polega na maszynowym podniesieniu do pozycji pionowej zadeptanych źdźbeł trawy oraz uzupełnieniu wypełnienia piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym. Tak wykonana naprawa boisk sportowych pozwala przywrócić ich pełną wytrzymałość.

Nawierzchnie poliuretanowe - konserwacja

Konserwacja nawierzchni poliuretanowej jest zdecydowanie łatwiejsza do przeprowadzenia, aczkolwiek bez corocznego, pozimowego przeglądu ich trwałość również może ulec skróceniu. Nieusunięte zanieczyszczenia mineralne, piasek czy kurz mogą doprowadzić do uszkodzenia nawierzchni. Konieczne jest więc mechaniczne usunięcie wszelkich naniesionych zanieczyszczeń, a następnie umycie nawierzchni silnym strumieniem wody. Po takim zabiegu możliwa jest też ocena czy konieczna jest naprawa nawierzchni poliuretanowych. Okresowe czyszczenie niezbędne jest szczególnie przy nawierzchniach typu SP (natrysk) gdzie warstwa użyteczna ma ok. 2 mm grubości. Tego typu nawierzchnia po okresie 3-5 lat użytkowania może wymagać odnowienia natrysku - zaniedbanie w tej materii może doprowadzić do zniszczenia warstwy dolnej (mata z granulatu SBR) co w konsekwencji sprawi, że naprawa boisk poliuretanowych będzie znacząco droższa. W ramach oferty wykonywana jest konserwacja boisk szkolnych, obiektów sportowych czy kortów tenisowych.